Menü
Sepetim

İnsan Kaynakları

İnsan kaynakları bir kurumun ürün ya da hizmet üretebilmesi için ihtiyaç duyulan kaynakların başında gelmektedir. Aynı zamanda birim içinde insana dair yapılan çalışmaları da kapsayan bir departmandır. Sanayi devriminin ortaya çıkmasından sonra ihtiyaçtan dolayı oluştuğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Özellikle 1800’lü yılların sonunda ortaya çıkan personel ofisleri, insan kaynakları öncüsü olarak kabul edilmiştir. JB Lyonar Beauty firmamız içindeki çarkların dönmesini sağlayan ve dinamiğin başrolünde oynayan insan hakları birimimiz kendi departmanı içerisinde de birçok yönetici ve uzman çalışanlar bulundurur. Bu çalışanlarımızın olmazsa olmaz nitelikleri vardır. Çalışanlarımız organizasyon becerileri yüksek, kriz yönetimi, stratejik bir bakış açısı gibi birçok yetkinliğe sahiplerdir. Özellikle aynı anda birden fazla işi yürütebilecek yetkinliktedirler. Çünkü bir işten diğerine geçiş yapılabilir, hızlı düşünmek ve ani kararlar verebilmek bu departmanı önemli kılan özelliklerin başında gelir.

İnsan Kaynaklarının Önemi

Günümüzde insan kaynakları en küçük şirketten en büyüğüne kadar önemini kanıtlamış bir birim olarak gözükmektedir. Büyümeye çalışan işletmeler dahi bu departmanlar sayesinde gelişimlerini tamamlarlar. Şu bir gerçek ki her çalışan mükemmel bir işverene sahip olmadığı gibi her işveren de mükemmel bir çalışana sahip değildir ancak insan kaynakları departmanımız sayesinde çalışanlarımızın mutluluğunu ve verimliliğini en üst düzeye taşıyoruz.

İnsan kaynaklarının önemi temelindeki bazı prensiplerimize birkaç madde ile değinebiliriz.

  • Şirket çalışanlarının verimini arttırmak ve uzun sürede kazanımlar elde etmek
  • Çalışanlarının hedeflerini gözeterek bu doğrultuda verim sağlamak için hareket etmek
  • Çalışanların kendilerini eğitebilecekleri ortamların yaratılması ve bunun üstüne çalışmaları yapılması

İnsan Kaynaklarının Sorumlulukları

İnsan kaynaklarının ne kadar önemli olduğunu bildiğimiz kadar görevlerini de hem işveren hem çalışan olarak bilmemiz gerekir. İnsan kaynakları departmanımızda çalışan her bir birey bu sorumluluğun farkında ve bu sorumluluklara sahiplerdir. JB Lyonar Beauty çalışanlarının sahip olduğu sorumluluklardan bazıları şunlardır:

  • Firmamızın uzun ve kısa vadeli hedeflerine yönelik planlamalar yaparlar ve iş verimliliğinin arttırılması konusunda çalışmalar yürütürler.
  • Üst, orta ve alt yönetimiyle diğer çalışanlarımız arasında köprü görevi görürler ve sağlıklı, temiz bir iletişim kurulmasını sağlarlar.
  • Çalışanlarımızın performans ölçümlerini ve analizlerini yaparlar.
  • İşe alımlar ya da işten çıkarma gibi süreçleri yönetirler.
  • Maaşların, primlerin vb. hakların adil bir şekilde gerçekleşmesi ve şeffaflığın sağlanmasından sorumludurlar.
  • Çalışanlarımızın yetenek yönetiminden doğan ihtiyaç olan eğitimlerin planlamasını yaparlar.

İnsan Kaynakları